ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN  8-WEEKSE (MBSR) MINDFULNESS TRAINING bij aandacht-voor.nl

1. INSCHRIJVING Deelnemers aan de 8-weekse (MBSR) mindfulness training bij aandacht-voor.nl zijn ingeschreven (behoudens punt 2) wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor de training, deze aanmelding is dan bindend voor beide partijen. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van training.

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING In het geval er aan deelname aan de training, een intake gesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van de uitslag van dit intake gesprek. Het staat aandacht-voor.nl  vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Het intake gesprek is onderdeel van de training en zit bij de prijs inbegrepen. Het staat de deelnemer vrij, na de intake te besluiten de training niet te volgen

3. DEELNAMEKOSTEN & BETALINGSVOORWAARDEN De deelname kosten bedragen voor particulieren (groep): € 395,- (incl. BTW). Inbegrepen in deze prijs zijn: een persoonlijk of telefonische intake gesprek. Het zijn 8 sessies van 2 uur 30 minuten + 1 Stiltesessie van 5 uur. Deelname voor particulieren (individueel): € 520,- (incl. BTW). Het zijn 8 sessies van 2 uur + 1 Stiltesessie van 4 uur. Uitvoerig werkboek met theorie en huiswerk. Audiobestanden met geleide meditaties. 

De deelnamekosten dienen op basis van de verstuurde factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, per banktransactie te worden overgemaakt op rekeningnummer: Rekening NL81RABO 0326 9945 21. De factuur wordt voorafgaande aan de training verstuurd. Als de vergoeding van de zorgverzekeraar achteraf wordt vergoed, wordt deze na sessie 7 verstuurd. 

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van brief of mail is bindend. Bij annulering langer dan 2 weken voor de startdatum van de training wordt het inschrijfgeld terugbetaald (indien de deelnemers het geld al heeft betaald). Bij annulering korter dan twee weken voor de startdatum van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5. AFGELASTEN VAN TRAININGEN, PROGRAMMA’S, OPLEIDINGEN aandacht-voor.nl heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een opleiding vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de eventuele betaling plaats. Aandacht-voor.nl vergoedt maximaal het bedrag van de cursuskosten.  

6. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per mail.

7. COPYRIGHT EN RECHTEN Alle materialen (teksten, audio-instructies, cursusmaterialen) die worden verstrekt tijdens de training, of die te vinden zijn op de website, in nieuwsbrieven of op de sociale media van aandacht-voor.nl (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van aandacht-voor.nl en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.aandacht-voor.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt. 

PRAKTISCHE GEGEVENS aandacht-voor.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer70780617. Aandacht-voor.nl is een handelsnaam van Jacquelien Henock.

ADRESGEGEVENS: Nieuwlandsedreef 199 3824 WZ Amersfoort. Dit adres is tevens het correspondentieadres. Voor contact kun je ook bellen naar: 0624696185

Aandacht-voor.nl

Locatie: 

Nieuwlandsedreef 199

3824 WZ Amersfoort

 

Categorie 1 Mindfulnesstrainer aangesloten bij de VMBN

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Aandacht-voor biedt jou de mogelijkheid bewustzijn te ontwikkelen en de voordelen hiervan te ontdekken.