top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. INSCHRIJVING. Deelnemers aan de 8-weekse (MBSR) mindfulness training bij aandacht-voor.nl zijn ingeschreven (behoudens punt 2) wanneer ze eenduidig per email te kennen hebben gegeven zich in te schrijven voor de training. Deze aanmelding is dan bindend voor beide partijen. Annulering vindt uiterlijk 2 weken voor aanvang van training plaats. (zie punt 4).

2. INTAKE- EN KENNISMAKINGSGESPREK EN INSCHRIJVING. In het geval er aan deelname aan de training, een intake gesprek vooraf gaat, is de inschrijving afhankelijk van het intake gesprek. Het staat aandacht-voor.nl  vrij om op basis van dit intakegesprek te besluiten de kandidaat niet te laten deelnemen. Het intake gesprek is onderdeel van de training en zit bij de prijs inbegrepen. Het staat de deelnemer vrij, na de intake te besluiten de training niet te volgen. Na of tijdens de intake worden hier afspraken over gemaakt.

3. DEELNAMEKOSTEN & BETALINGSVOORWAARDEN. De actuele tarieven kun je vinden op de website onder het kopje tarieven. Inbegrepen in deze prijs zijn: een persoonlijk of telefonische intake gesprek. 8 sessies van 2 uur 30 minuten + 1 Stiltesessie van 4 uur bij deelname aan een groep. De tarieven voor  individuele en maatjes trajecten kun je vinden onder het kopje tarieven. Inbegrepen in deze prijs zijn: een persoonlijk of telefonische intake gesprek en 8 sessies van 1 uur 30 minuten of 1 uur voor individuele sessies . Een uitvoerig werkboek met theorie en huiswerk. Audiobestanden met geleide meditaties. De deelnamekosten dienen vooraf op basis van de verstuurde factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum, per banktransactie te worden overgemaakt op rekeningnummer: Rekening NL81RABO 0326 9945 21. De factuur wordt voorafgaande aan de training verstuurd. Mochten er redenen zijn dat aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, dan dient de deelnemer dit bespreekbaar te maken in het intake gesprek.

4. ANNULERING EN ANNULERINGSKOSTEN. Annuleren kan alleen schriftelijk of via email. De datum van ontvangst van de inschrijving per mail is bindend. Bij annulering langer dan 2 weken voor de startdatum van de training worden de deelnamekosten (indien betaald) terugbetaald. Bij annulering korter dan twee weken voor de startdatum van de training is zijn de volledige deelname kosten verschuldigd. Bij voortijdig afbreken of missen van bijeenkomsten vindt geen restitutie plaats.

5. AFGELASTEN VAN TRAININGEN. aandacht-voor.nl heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen, met opgave van redenen, te verzetten, en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 2 weken voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de eventuele betaling plaats.

6. AFZEGGEN/AFBELLEN VAN INTAKES EN INDIVIDUELE AFSPRAKEN. Individuele afspraken dienen maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd, telefonisch of per mail, als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal er facturering plaats vinden.

7. AFZEGGEN DOOR DEELNEMER VAN SESSIE TIJDENS TRAINING. Niet kunnen deelnemen aan een sessie dient telefonisch maximaal 24 uur tevoren te worden afgezegd. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden, vervalt de sessie. In andere gevallen kan er in overleg gezocht worden naar een passende oplossing. Bij meer dan 2 x niet deelnemen aan de training, zal er een gesprek plaats vinden waar eventueel het niet verder gaan met de training wordt besproken. Er vindt dan geen restitutie plaats.

8. COPYRIGHT EN RECHTEN. Alle materialen (teksten, audio-instructies, cursusmaterialen) die worden verstrekt tijdens de training, of die te vinden zijn op de website, in nieuwsbrieven of op de sociale media van aandacht-voor.nl (tenzij expliciet anders vermeld op de materialen) zijn het exclusieve eigendom van aandacht-voor.nl en zijn beschermd onder Nederlandse en internationale copyright-wetgeving. Bij publicatie is altijd naamsvermelding en vermelding van de website www.aandacht-voor.nl verplicht in het artikel of in het colofon van de uitgave. Opnamen mogen enkel op de schriftelijk overeengekomen wijze worden gebruikt. 

9. GECERTIFICEERD TRAINER. De trainer die de Mindfulness trainer geeft is een gecertificeerd categorie 1 trainer en aangesloten bij de VMBN (beroepsvereniging voor Mindfulness trainers)

10. VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR.

Raadpleeg ten eerste altijd bij twijfel over de vergoeding je eigen zorgverzekeraar of maak een vergelijking met het overige aanbod. Zeker als aan het einde van het kalenderjaar kan overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Als deelnemers ben je zelf verantwoordelijk voor het aanspraak maken op een vergoeding bij de zorgverzekeraar. Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking heb je bij sommige verzekeraars ook recht op vergoeding van de kosten die een mindfulnesstraining met zich meebrengt. Aan de vergoeding van een mindfulnesstraining kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, één of meer eisen worden gesteld.

Hieronder een kort overzicht van voorwaarden die gehanteerd kunnen worden:

Er is sprake van een behandeling, onderzoek, cursus of consult die medisch bedoeld is.

De therapeut/trainer is aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Binnen het kader van mindfulness wordt slechts één beroepsvereniging erkend, namelijk de vereniging voor MBSR/MBCT/ Mindfulnesstrainer - VMBN

De behandelaar is gecertificeerd lid (cat. 1) van de VMBN (let op: alleen van toepassing voor verzekeraars die vallen onder de koepel VGZ)

Deelnemers bij VVM-leden komen ook voor vergoeding in aanmerking (let op: geldt alleen voor verzekeraar De Amersfoortse)

11. PRAKTISCHE GEGEVENS. aandacht-voor.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer70780617. Aandacht-voor.nl is een handelsnaam van Jacquelien Henock.

12. ADRESGEGEVENS. Nieuwlandsedreef 199 3824 WZ Amersfoort. Dit adres is tevens het correspondentieadres. Voor contact kun je ook bellen naar: 0624696185

13. BTW nummer: NL001358401B53 - vrijstelling van BTW.

bottom of page