top of page

VERGOEDING


Bij een zorgverzekering met aanvullende dekking kan bij sommige zorgverzekeraars aanspraak worden gemaakt op vergoeding van (een deel van) de kosten van een mindfulnesstraining. Aan vergoeding kunnen, afhankelijk van de polisvoorwaarden die de zorgverzekeraar hanteert, eisen worden gesteld. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of de training (deels) wordt vergoed en onder welke voorwaarden vergoeding mogelijk is. De vergoede bedragen liggen in 2023 tussen de 100 en 350 euro, afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen aanvullende pakket. Ga naar ZorgWijzer.nl voor een overzicht van de voorwaarden en vergoede bedragen per verzekeraar.

 

VMBN

Helaas komt het regelmatig voor dat zorgverzekeraars een declaratie afwijzen omdat de trainer geen AGB-code heeft of omdat er geen behandelcode op de factuur vermeld staat. Dit is echter niet terecht.

De zorgverzekeraars die vergoeding bieden voor mindfulness doen dat in de meeste gevallen op voorwaarde dat er een doorverwijzing is afgegeven door de huisarts en de mindfulness trainer bij de VMBN is aangesloten in categorie 1. Wordt uw declaratie afgewezen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar en verwijs naar hun eigen vergoedingsvoorwaarden of vraag of zij willen aangeven waar in hun voorwaarden staat dat er voor de vergoeding van de mindfulnesstraining een AGB- of behandelcode nodig is.

Betaald je werkgever niet (vergoeding tot 100%) en ben je niet aanvullend verzekerd ?  (vergoeding tot € 350,-)

In uitzonderlijke gevallen kun je vanuit aandacht-voor.nl een tegemoetkoming ontvangen, vergoeding tot € 145,-. Op deze manier is het voor iedereen mogelijk een Mindful leven te creëren. Bespreek dit bij de aanmelding. 

De verdieping bijeenkomsten wordt bij sommigen verzekeraars vergoed. Je kunt trouwens ook elk jaar opnieuw de Mindfulnesstraining 

opnieuw indienen.  

TIPS

Vergoeding via de werkgever

 

Bijna alle werkgevers hebben een budget preventie, een ziekteverzuimbudget en /of een budget persoonlijke ontwikkeling. Ook kan er binnen grotere organisaties een beroep worden gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk.

 

Via arbodiensten
Werkgevers via arbodiensten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

 

Via UWV


Het is de moeite waard voor mensen met een uitkering om te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor een training kan betalen. Hierbij is van belang om goed te motiveren hoe een mindfulnesstraining kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

 

Via gemeente


Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Wellicht kunt u een beroep doen op WMO-gelden.

 

Mantelzorgers

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een MBSR-training voor mantelzorgers.

bottom of page